top of page
logo1.gif

שם פרויקט

מגדל צ'מפיון מוטורס

לקוח

צ'מפיון מוטורס

אדריכל

יסקי מור סיון
בני ברק

מיקום

2015

שנה

  מליון ש"ח 
5.5

עלות

1.7
דונם

שטח

ליטל סמוק פבין
יינון לוי אלטשול

צוות תכנון

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram

ALL RIGHTS RESERVED 2019

bottom of page